Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

ED_Combustion

Potrošnja goriva i emisije CO2 za BMW i8 (3):
Kombinirana potrošnja goriva u l/100 km: 1.9
Kombinirane emisije CO2 u g/km: 42
Kombinirana potrošnja električne energije u kWh/100 km: 14.0

Podaci izvan zagrada odnose se na osnovni model s prijenosom prema osnovnoj opremi; podaci u zagradama na modelu s opcijski dostupnim prijenosom (vidi posebnu opremu).

Vrijednosti potrošnje goriva, emisije CO2 i potrošnje energije određene su prema europskoj Uredbi (EC) 715/2007 u verziji koja se primjenjuje u trenutku odobrenja tipa. Podaci se odnose na vozilo s osnovnom konfiguracijom u Njemačkoj, a prikazani raspon uzima u obzir opcijsku opremu i različite veličine kotača i guma na odabranom modelu.

(1) Vrijednosti su primjenjive do 15.04.2018. Provjerite dostupnost kod vašeg BMW zastupnika.

Vrijednosti vozila označene s (3) već se temelje na novom WLTP propisu i prevedene su natrag u NEDC-ekvivalentne vrijednosti kako bi se osigurala usporedba vozila. [S obzirom na ta vozila, za poreze vezane uz vozila ili druge trošarine temeljene (barem između ostalog) na emisiji CO2, vrijednosti CO2 mogu se razlikovati od ovdje navedenih vrijednosti.]

Specifikacije učinkovitosti CO2 određene su u skladu s Direktivom 1999/94/EC i Europskom uredbom u svojoj trenutnoj verziji koja se primjenjuje. Prikazane vrijednosti temelje se na potrošnji goriva, vrijednosti CO2 i potrošnji energije prema NEDC ciklusu za klasifikaciju.

Dodatne informacije o službenoj potrošnji goriva i specifičnoj emisiji CO2 novih osobnih automobila mogu se izvući iz "priručnika o potrošnji goriva, emisiji CO2 i potrošnji energije novih osobnih automobila" koji je dostupan na svim prodajnim mjestima i na https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.