Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G32-technical

Vrijednosti potrošnje goriva, emisija CO2 i potrošnje električne energije određene su prema europskoj Uredbi (EZ) 715/2007 u verziji koja se primjenjuje u trenutku odobrenja tipa. Podaci se odnose na vozilo s osnovnom konfiguracijom u Njemačkoj, a prikazani raspon uzima u obzir opcijsku opremu i različite veličine kotača i guma dostupne na odabranom modelu.

Vrijednosti vozila označene s (3) već se temelje na novom WLTP propisu i prevedene su natrag u NEDC-ekvivalentne vrijednosti kako bi se osigurala usporedba vozila. [S obzirom na ta vozila, za poreze vezane uz vozila ili druge trošarine temeljene na (barem između ostalog) emisijama CO2, vrijednosti CO2 mogu se razlikovati od ovdje navedenih vrijednosti.]

Specifikacije učinkovitosti CO2 određene su u skladu s Direktivom 1999/94/EZ i europskom Uredbom u svojoj trenutnoj verziji koja se primjenjuje. Prikazane vrijednosti temelje se na potrošnji goriva, vrijednosti CO2 i potrošnji električne energije prema NEDC ciklusu za klasifikaciju.

Svi podaci o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 za sve modele novih osobnih automobila mogu se naći u "Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2" koji je dostupan na svim prodajnim mjestima Auto centar Tomić.

Navedeni tehnički podaci odnose se na vozila na njemačkom tržištu. Ilustrirani moduli mogu, djelomično, uključivati i opcijsku opremu i dodatke koji nisu opremljeni kao standard. Prema specifičnim zahtjevima drugih tržišta, mogu se pojaviti promjene u modelu, standardnoj i opcijskoj opremi kako je opisano u tekstu i ilustracijama. Za precizne informacije obratite se vašem BMW partneru. Podložno promjeni u dizajnu i opremi. Podložno pogrešci. Oprema koja je specifična za nacionalna tržišta nije zastupljena ovdje.

Neopterećena masa (EU) u kg: navedeni broj uključuje 90 posto napunjen spremnik, 68 kg za vozača i 7 kg za prtljagu. Neopterećena masa odnosi se na vozila s standardnom opremom. Opcijska oprema može povećati ovu brojku.

Nazivna snaga: BMW preporučuje korištenje super bezolovnog goriva od 95 RON. Dopuštena su i bezolovna goriva RON 91 ili veća s maksimalnom granicom etanola od 10 posto (E10). Navedene performanse i potrošnja goriva temelje se na korištenju goriva RON 98.